Oznámení a vyhlášení - Referent - koordinátor participace - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)Oznámení a vyhlášení – Referent – koordinátor participace – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)

 

Náplň práce:
– Metodicky vede a koordinuje participativní akce pořádané MČ Praha 7, organizačně zajišťuje participaci s občany ve spolupráci s jinými odbory, zaštiťuje implementaci tématu participace a transparentního plánování do strategických projektů
– Spolupracuje v pilotním programu IPR na koordinátory participace do roku 2022 – https://www.iprpraha.cz/koordinatoriparticipace – koordinátor je projektovým manažerem vybraných participativních projektů, bude se podílet na tvorbě jejich procesních plánu a bude zodpovědný za jejich
následné plnění -za metodické podpory IPR naplňovat stanovené kroky plánu v přípravě těchto akcí, bude proškolen v komunikaci, v přípravě workshopů s veřejností
– koordinátor hlídá spolupráci jednotlivých pracovišť uvnitř úřadu, ale i jednotlivých institucí (díky systému výměny zkušeností mezi některými institucemi by měl zpětně zvyšovat zdatnost zaměstnanců úřadů v komunikaci, participaci a institucionální spolupráci)

Předpokládaný vznik pracovního poměru:  01. 09. 2021