Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Čechova 23, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Čechova 23, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:   26. 07.  –  06. 08. 2021