Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Strossmayerovo nám. 6, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Strossmayerovo nám. 6, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu:   31. 07. 2021