Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Schinrchova 3, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Schinrchova 3, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:     09. 08.  –  04. 09. 2021