Dražební vyhláška č. 197 EX 6199/16-62 - nemovité věci uvedených ve výroku IIDražební vyhláška č. 197 EX 6199/16-62 – nemovité věci uvedených ve výroku II, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu : www.drazby-exekutori.cz

Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 31.08.2021 v 11:00 hod.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 31. 08. 2021 v 11:30 hod.