Rozhodnutí o umístění stavby - Nová plynovodní přípojka NTL, pro pozemek parc.č. 836/2, k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 18, Praha 7Rozhodnutí o umístění stavby – Nová plynovodní přípojka NTL, pro pozemek parc.č. 836/2, k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 18, Praha 7