Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pod Hrachovkou, V Podhoří, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Pod Hrachovkou, V Podhoří, Praha 7

 

Platnost dopravního značení     1. 8.  –  22. 8. 2021