VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ