Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dukelských hrdinů 29, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Dukelských hrdinů 29, Praha 7

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 15. 08. 2021 trvale.