Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Umělecká 7, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Umělecká 7, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu     16. 08.  –  20. 08. 2021