Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kostelní 3, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Kostelní 3, Praha 7

 

Platnost dopravního značení          02. 08. 2021  –  03. 09. 2021