Dražební vyhláška č. 147 EX 265/18-1096 - movitých věcíDražební vyhláška č. 147 EX 265/18-1096 – movitých věcí.

Dražba movitých věcí uvedených ve výroku II. se koná dne 30. 08. 2021 v 10:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 5, Malátova 645/18