Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha 7 za rok 2020Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha 7 za rok 2020  (plné znění)

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0058/21-R na 5. jednání Zastupitelstva MČ P7 konaném dne 28. 6. 2021