Rozpočtová opatření - červen 2021Rozpočtová opatření – červen 2021

 

  • Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0428/21-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  • V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu