Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. PrahyVeřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 17.8. 2021 od 09:00 hod. prostřednictvím on-line streamované videokonference.