Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. PrahyVeřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 17.8. 2021 od 10:30 hod. prostřednictvím on-line streamované videokonference.