Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. PrahyVeřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 17.8. 2021 od 9:45 hod. prostřednictvím on-line streamované videokonference.