Dražební vyhláška č. 164 EX 216/20-167 - nemovité věci a jejího příslušenství:Dražební vyhláška č. 164 EX 216/20-167 – nemovité věci a jejího příslušenství:

 

Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 17.8. 2021 v 11:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 17.8. 2021 ve 13:00 hod.