Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - č. j. 137 EX 11884/17-122Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – č. j. 137 EX 11884/17-122

Dražební jednání se koná elektronicky prostřednicvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.okdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 03.8.2021 v 09:00 hod. od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 03. 8. 2021 v 9:30 hod.