Dražební vyhláška č. 135 EX 4417/12-90Dražební vyhláška č. 135 EX 4417/12-90

 

Zahájení dražebního jednání dne 11.8. 2021 v 10:00 hodin

Ukončení dražebního jednání dne 11.8. 2021 v 10:30 hodin

 

Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://drazby.exekucecy.cz