Rozpočtová opatření - květen 2021Rozpočtová opatření – květen 2021

     

    • Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0338/21-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
    • V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu