Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události