Vyhlášení popisu věci č. KRPA - 20403-16/ČJ-2021-001170Vyhlášení popisu věci č. KRPA – 20403-16/ČJ-2021-001170