Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-004-2021 - pronájem nebytové jednotkyOznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-004-2021 – pronájem nebytové jednotky

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 933/102 v domě č.p. 933, Šmeralova 24, v k.ú. Bubeneč, o velikosti 67,8 m², v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako sklad na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 10.170,-Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.800,- Kč/m²/rok)