Poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020Poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020