Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - TrojskáOpatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Trojská

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 1.10.2019