Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ŠmeralovaOpatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šmeralova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 23.09. – 04.10.2019