Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem - Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management - platforma CaseManDovolujeme si Vás informovat, že veřejná zakázka s názvem

„Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan“,

vyhlášená dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla zveřejněna na Profilu zadavatele na adrese:

https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000677