Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bubenská a Šimáčkova, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bubenská a Šimáčkova, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu   24.9. – 26.9.2019