Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Jirečkova 14 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Jirečkova 14 z důvodu zřízení vyhrazeného stání

 

Prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování – Jirečkova 14