Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka KřížkaOpatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 27.9. – 29.9. 2019