Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunmikaci Strojnická 25, P-7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunmikaci Strojnická 25, P-7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 13.9. – 22.9. 2019