Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dělnická 26, P-7Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Dělnická 26, P-7

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 15.10.2019 trvale.