Dražební vyhláška č. 070 Ex 4480/13-66 - nemovitá věcDražební vyhláška č. 070 Ex 4480/13-66 – nemovitá věc

 

Elektronická dražba bude zahájena 10.10.2019 v 10.00 hodin

Elektronická dražba bude ukončena 10.10.2019 v 10.30 hodin