Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická 24Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická 24

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 21.09.2019