Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci DobrovskéhoOpatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobrovského

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu 09.09. – 13.09.2019

                                                                                                                           16.09. – 20.09.2019