Usnesení - dražební vyhláška (Čj.: 030 EX 9565/18-46 - movité věci)Usnesení – dražební vyhláška (Čj.: 030 EX 9565/18-46 – movité věci)

 

Zahájení elektronické dražby: 3.10.2019 v 10:00 hod.

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 3.10.2019 v 10:30 hod.