Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změnVeřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn

 

Z 2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z  2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00,

Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00,

Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00

 

Veřejné projednání se bude konat dne 2.10.2019 od 9.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 9.10.2019 včetně, lze uplatnit stanoviska, připomínky a námitky.