Dražební vyhláška č. 134 EX 09840/13-613 - nemovité věciDražební vyhláška č. 134 EX 09840/13-613 – nemovité věci

 

Dražební jednání se koná dne 26.9.2019 v 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese:

www.exdrazby.cz