Dražební vyhláška č. 167 EX 24561/11-233 - nemovité věciDražební vyhláška č. 167 EX 24561/11-233 – nemovité věci

 

Elektronická dražba nemovitých věcí bude zahájena dne 3.10.2019 v 11:00 hod. 

Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 3.10.2019 v 11:20 hod.