Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyVeřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy