Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Letohradská 38 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Letohradská 38 z důvodu zřízení vyhrazeného stání

 

Důvod: Prodloužení stávajícího vyhrazeného stání