Rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu RTT Bubenské nábřeží - Komunardů - I. etapaRozhodnutí

Stavební povolení pro stavbu RTT Bubenské nábřeží – Komunardů – I. etapa

 

v rámci stavebních objektů:

SO 11 Tramvajová trať

SO 12 Odvodnění tramvajové trati

SO 13 Tramvajové zastávky

 

Stavba bude provedena na pozemku parcelní číslo 2306 v katastrálním území Holešovice, Praha 7