Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Sochařská a U AkademieOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – Sochařská a U Akademie

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu: 2.9. 2019 – 23.9.2019