Usnesení o odročení dražebního jednání č. 030 EX 3298/12-215 - movité věciUsnesení o odročení dražebního jednání č. 030 EX 3298/12-215 – movité věci

 

Zahájení elektronické dražby: dne 19.9.2019 v 11:30 hod.

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve: dne 19.9.2019 ve 12:00 hod.