Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Sparty v Praze 7Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – U Sparty v Praze

Termín pro stanovení přechodné úpravy :     18. 08. 2019                      10:00 hod. –  19:00 hod.