Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - SchnirchovaOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – Schnirchova

 

Instalace dopravního značení a zařízeni bude provedena v termínu   02.09. – 25.10.2019