Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci OsadníOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  Osadní

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu : 19.08.- 29.08.2019