Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Rekonstrukce chodníku a vytvoření záhonu ( Chodníkový program Praha 7 )                                   Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

                              Rekonstrukce chodníku a vytvoření záhonu ( Chodníkový program Praha 7 )

 

Ul. Stupkova v Praze 7, na pozemku parc.č. 1135 a 231/1 v k.ú. Holešovice