Dražební vyhláška č. j. 148 EXE 836/2017-9 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 148 EXE 836/2017-9 – movité věci

Dražba movitých věcí se koná dne 12.9.2019 od 10:12 hod

Na adrese : odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Dubeč.